wz

JOHNS HOPKINSOV TEST ALKOHOLIKA - 20 OTÁZOK (ano/nie):

1, Strácaš čas v práci chlastaním ?
2, Zhoršuje chlastanie tvoj rodinný život ?
3, Chlastaš, pretože si nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi ?
4, Zhoršuje chlastanie tvoju reputáciu ?

1, Strácaš čas v práci chlastaním ?
2, Zhoršuje chlastanie tvoj rodinný život ?
3, Chlastaš, pretože si nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi ?
4, Zhoršuje chlastanie tvoju reputáciu ?

5, Mal si výčitky svedomia po chlastaní ?
6, Mal si niekedy finančné problémy kvôli chlastaniu ?
7, Chodíš do zlej spoločnosti a pochybných podnikov keď chlastaš ?
8, Zanedbávaš kvôli chlastu rodinu ?

9, Sú tvoje ambície nižšie kvôli chlastu ?
10, Žiada sa ti chlastať v určitý čas dňa ?
11, Potrebuješ chlastať i na druhý deň ráno ?
12, Spôsobuje ti chlastanie problémy so spánkom ?

13, Je tvoja výkonnosť nižšia v súvislosti s chlastom ?
14, Ohrozuje chlastanie tvoje zamestnanie alebo podnikanie ?
15, Chlastáš, aby si unikol z problémov a starostí ?
16, Chlastáš sám ?

17, Mal si niekedy stratu pamäti v súvislosti s chlastním ?
18, Vyhľadal si v súvislosti s chlastom lekára ?
19, Chlastáš aby si si upevnil sebavedomie ?
20, Bol si hospitalizovaný v nemocnici v súvislosti s chlastom ?

Pozn.: pod pojmom chlastanie sa rozumie pitie alkoholických nápojov

VÝSLEDKY: Ak ste odpovedali áno na 1 otázku, je to varovanie, že sa môžete stať alkoholikom.
Ak ste odpovedali kladne na 2 otázky je pravdepodobné, že sa alkoholikom čoskoro stanete.
Ak ste odpovedali áno na 3 a viac otázok je vysoko pravdepodobné, že ste závislý na alkohole.

Zdroj: Edusan

Publikované: 05.06.2005 v rubrike Haluze. Autor: krigel